AD avslog förbundens begäran om ett tillfälligt beslut om deras varsel är lovliga. Men AD sa nej och menar att frågan måste utredas ytterligare. Almega ser det om att domstolen gått på deras linje.

– De ville ha ett interimistiskt beslut men AD sa nej. Det innebär att deras varsel är olovliga. En huvudförhandling kan ta ett år och faller allt, säger Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega.

Han förväntar sig nu att Unionen och Sveriges ingenjörer drar tillbaka sitt varsel.

– Vi hade ju dragit tillbaka vår fredspliktsinvändning om AD kommit med ett interimistiskt beslut. Då hade vi inte inväntat huvudförhandlingen.

Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd, säger i en kommentar att AD kommit fram till att  Unionen inte kan gå i konflikt för flexpensionen.

-Det blir alldeles för riskfyllt att strejka i det här läget, säger han. Om AD senare fattar beslut om att fredsplikt råder kommer det att kosta för facken.