Sommaren har varit en tuff tid för fackklubbarna och personalen på Veolia. Uppsägningar, ensamarbete, låg bemanning och motstånd från arbetsgivaren att följa kollektivavtalet har präglat situationen.

-Det har varit en jobbig tid. Veolia väljer att tvista om allt och kan inte hålla avtal, säger Jens Kvist Christensen, ordförande för Sekos klubb på Öresundståg.

Veolia vill exempelvis inte godta att överenskommelsens skrivning om arvodistråd, som ska bevaka att antalet visstider och deltider inte överskriver 5 procent gäller i hela företaget.

-På Öresundståg har vi ett arvodistråd, men det är en central förhandling för resten av företaget, trots att det uttryckligen står i överenskommelsen att det omfattar hela Veolia, säger Jens Kvist Christensen.

Och så är det på punkt efter punkt. Lönehöjningen till timanställda vill man skjuta på tills det nya avtalet med Öresundståg börjar gälla, liksom regeln att högst fem procent ska vara timanställda eller deltidare.

Samtidigt har företaget beslutat att 95 personer ska sägas upp, varav 22 erbjuds återanställning på deltid, 75 procent. Seko reserverade sig mot beslutet eftersom det hela tiden fattas folk.

Antalet som sögs upp blir i praktiken lägre eftersom ett 20-tal redan sagt upp sig själva för att börja jobba i andra bolag, svenska och danska. Andra har tagit tjänstledigt för studier.

-Veolia upplevs inte som ett bolag man vill stanna på, säger Jens Kvist Christensen. Dessutom är det ingen övertalighet, det fattas folk hela tiden.

Öresundståg har lånat in personal från andra företag under sommaren.

Tillvägagångssättet som Veolia haft vid uppsägningarna i Karlskrona och Kalmar har upprört facket. Företaget har, i strid med kollektivavtalet, använt chefer från andra bolag för att genomföra informationsmöten, som i ett fall skedde på ett hotellrum. Seko har begärt en skriftlig förklaring.

I början av juli lade skyddsombuden inom Öresundståg ett skyddsstopp på Öresundståg när andelen ensamarbetande lokförare ökade dramatiskt. Ensamarbete bland lokförarna är något som skyddsorganisationen arbetar för att helt få bort. Arbetsmiljöverket hävde stoppet omedelbart.

Det finns ett ärende på Arbetsmiljöverket sedan tidigare där skyddsombuden kräver ett stopp för allt ensamarbete för lokförarna. Arbetsmiljöverket har ännu inte fattat något beslut.

Den tuffa sommaren till trots säger Jens Kvist Christensen att strejken var en stor seger och att den överenskommelse som slöts gav bra verktyg att arbeta med.

-Vi trodde kanske inte att Veolia skulle vilja fortsätta att slåss. Det bästa vore om vi kunde arbeta praktiskt i vardagen utifrån kollektivavtalet. Vi är väldigt praktiska här.

Sekos ombudsman Rolf Sjöstrand säger till Sekotidningen att avtalet i det här fallet bara är 10 procent av arbetet. Resten är efterarbete.

-Veolia är en arbetsgivare jag aldrig sett maken till, en arbetsgivare som inte drar sig för att tvista om det avtal man just slutit.

-Vi hade en bra konflikt, stort stöd överallt och vi hittade rätt grej att konflikta om. Men hade vi inte så bra klubbföreträdare på Öresundståg, Krösatåg och Kustpilen hade vi inte klarat det, säger Rolf Sjöstrand.