Utbildningarna är ett krav från Arbetsmiljöverket efter att skyddsombuden i somras krävde ett stopp för allt ensamarbete för lokförarna.

-Det är bara att beklaga att vi tvingas beordra personalen på deras lediga tid, säger driftchef Mikael Silver. Vi fick inte facken att gå med på att hyra in personal för att ersätta förarna under ordinarie arbetstid.

Fackliga företrädare för Seko anser att företaget istället skulle ta in uppsagda lokförare som har företrädesrätt. Och säger att facket fört fram det kravet.

Det känner inte Mikael Silver igen.

-Det motförslaget har inte kommit upp, säger han.

Att ni inte klarar utbildningen inom ordinarie arbetstid, tyder det inte på att ni är underbemannade?

-Nej, vi hade klarat det om vi fått mer tid på oss. Nu ska utbildningen vara klar innan 2 februari 2015, det är Arbetsmiljöverkets krav.

Om ni haft tillräcklig bemanning hade skyddsombuden inte behövt kräva förbud mot ensamarbete?

-Vi har haft en ansträngd bemanning under sommaren och hösten, men det har blivit bättre under senare tid. I grunden har vi tillräckligt med personal.

-Vi ska ha full bemanning, det får vi betalt för redan idag. Vi tjänar ingenting på att inte ha tågvärdar ombord, säger Mikael Silver.

Det är känt att det nya avtal som Veolia har med Öresundståg och som gäller från mitten av december bland annat innehåller ett vite om företaget inte lever upp till bemanningskrav. Enligt Mikael Silver finns en sådan koppling redan idag, men han vill inte gå in på hur avtalet ser ut i detalj.

I augusti kom Arbetsmiljöverkets svar på skyddsombudens krav på förbud för ensamarbete för lokförare på Öresundståg. Arbetsmiljöverket sa nej till omedelbart stopp. Istället måste Veolia utbilda alla lokförare i hur de bör evakuera tågen. Och ta fram en handlingsplan som gör det möjligt för förarna att göra efterkontroll från förarhytten. Det senare kräver ombyggnad, enligt Sekos dåvarande huvudskyddsombudet Tony Gezelius, som var säker på att ensamarbetsförbudet kommer att bli verklighet.