Det beskedet lämnade Öresundståg och DSB i dag på varsin presskonferens i Malmö respektive Köpenhamn.
Jonas Pincini, ordförande för Seko på DSB First, säger att det var det bästa som kunde hända.
– Nu vet vi vad som gäller framöver och det kommer att skapa trygghet. Det blir inte heller några uppsägningar.
Det viktiga nu för facket är att få en övergång av verksamhet så att alla kan ha kvar sina jobb och att bevaka så att löner och andra villkor blir desamma.
– Avtalet löper ut i mars 2012 och då avgörs det, säger Jonas Pincini, som tror att det rent fackligt kan bli enklare att samarbeta med Veolia.
–Vi har haft svårt att kommunicera med de danska cheferna som inte förstår medbestämmandelagen och vårt skyddsarbete. Vad jag vet så har Veolia mer erfarenhet av det, säger han.
Det dansk-skotska bolaget DSB First klarar inte längre av att köra Öresundstrafiken, trots flera tillskott av pengar från huvudägaren DSB, som ägs i danska staten.
De ekonomiska förlusterna är 800 000 danska kronor per dag och skulderna drygt 200 miljoner danska kronor. Förra året gick företaget back med mer än en halv miljard kronor.
Under hösten kommer Öresundståg, som ägs av de sex svenska trafikhuvudmännen, och DSB att täcka företagets underskott, totalt 120 miljoner varav 40 miljoner från Öresundståg som en ersättning för merkostnader under ombyggnaden av Malmö central.
I en kommentar till beslutet säger DSB First att man förutsätter att personalen i Sverige går över till den nya operatören.