Dit hör bland annat långa turer på upp till 13 timmar. Och avsteg från regeln att ingen ska behöva sluta sitt arbetspass efter 19 och före 05 när inför eller efter en ledig dag.

-Vi anser att det finns alldeles för många oklarheter i vad parterna lokalt kommit överens om och hur man ska hantera det som är beslutat, säger Monica Danielsson, ombudsman på Seko och en av de som ska stötta den decimerade Seko-klubben på Veolia Öresundståg.

De protokoll som arbetsgivaren visat upp är inte tillräckligt tydliga, enligt Monica Danielsson, men hon framhåller att Seko är beredda att fortsätta förhandla. Hur arbetsgivaren ställer sig till det är än så länge oklart.

I det avtal som slöts i somras, efter strejken på Öresundståg, var fack och arbetsgivare bland annat överens om att andelen tim- och deltidsanställda skulle minska, till som mest 5 procent. Samtidigt skulle parterna skapa effektiva scheman.

Under sommaren visade Veolia liten förhandlingsvilja. Företaget tyckte att fackets krav var för omfattande. Under hösten har det varit förhandlingar, som enligt Seko alltså inte är avslutade. Det saknas tydligt skrivna protokoll.

Veolia anser sig dock ha ett färdigförhandlat tjänstepaket, som gäller från och med den 14 december. Driftchef Mikael Silver sa tidigare till Sekotidningen att personal sökt och i hög grad fått det schema de sökt i första hand.