I ett svar till Arbetsmiljöverket redovisar Veolia, nu Transdev, vad företaget gjort sedan kraven ställdes i augusti 2014.

Skyddsombuden ska senast den 2 mars ge sin syn på Veolias svar och den 6 mars planeras ett gemensamt möte mellan Arbetsmiljöverket, skyddsombuden och Veolia/Transdev. Först

därefter fattar Arbetsmiljöverket beslut om ensamarbete ska förbjudas eller inte.

Det var den 19 augusti 2014 som Arbetsmiljöverket förbjöd Veolia att låta förare ensamma köra tågen, om inte tre villkor uppfylldes före den 2 februari 2015.

Bakgrunden var en anmälan från skyddsombuden på Öresundståg med begäran om ett omedelbart förbud för ensamarbete på grund av hög stress.

Arbetsmiljöverket krävde att samtliga förare senast den 2 februari i år skulle genomgå praktiska övningar i evakuering och övningar kopplade till brand och personpåkörning. Arbetsmiljöverket krävde också att företaget skulle ta fram en handlingsplan för framtida övningar för lokförarna samt att det ska finns en handlingsplan för efterkontroll och kontroll av ombord- och brandlarm från förarhytten.