Veolia motsatte sig bland annat att avtalet om att minska andelen timanställda skulle gälla alla affärsområden. Arbetsgivaren ansåg att det bara handlade om Öresundstågen trots att avtalet är en ”Överenskommelse om tågtrafik bedriven av Veolia”.

I onsdags hade man så ett möte, där alla klubbar inom Veolia samt chefer för alla affärsområden deltog.

– Det var ett väldigt bra möte där Veolia var väldigt tydliga med att man tänker hålla ingångna avtal. Så nu kan vi börja blicka framåt, säger Jens Kvist Christensen, ordförande
för Sekos klubb på Veolia Öresundståg.

Arbetsgivaren och Seko kommer nu tillsammans titta på hur man ska lösa bemanningen utan att använda mer än fem procent timanställda på samtliga linjer som körs av Veolia.

– Men mycket återstår. Vi är väldigt tydliga med att vi inte tänker gå med på att man tar in nya timanställda, utan använder de som redan finns, och absolut inte att Veolia ska få ta in bemanningsföretag och annat trams, säger Jens Kvist Christensen.

Veolia presenterade också siffror för hur stor andel timanställda man har på de olika linjerna och det varierade kraftigt. Från 30 procent ner till två. För Öresundstågen låg siffran på tio procent för lokförare och 20 för tågvärdar, men då sammanföll mätperioden med semestrarna.

– Veolia presenterade också effektivitetssiffror som visade att effektiviteten är lägre där man har stor andel timanställda. Så det har de ju insett nu, säger Jens Kvist Christensen.

En annan positiv effekt av onsdagens möte är att alla Sekoklubbar inom Veolia fick en chans att träffas.

– Vi har haft lite sporadisk kontakt tidigare men nu kunde vi sitta ner, ta en kopp kaffe och prata. Det var väldigt bra, säger Jens Kvist Christensen.