Vattenfall är ett av Sveriges största och mest lönsamma företag. Enligt Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen och en av paneldeltagarna, är företaget också en miljöpolitisk katastrof. Frågan om Vattenfalls framtid är därmed intressant ur många aspekter.
För Janne Rudén, Sekos ordförande, är det givet att den inledande frågan borde besvaras med ett nej. Han anser att Vattenfall ska vara ett europeiskt energibolag, helägt av staten Det är bäst för de anställda, och staten som ensamägare garanterar den ägarstyrning som måste till för vrida om Vattenfall till ett företag som vilar på förnybar energi.
Han fick medhåll av Tomas Eneroth, socialdemokraternas näringspolitiska talesman, som konstaterade att Vattenfalls huvuduppgift måste vara att investera i förnyelsebar energi och liksom Rudén såg han staten som en garant för detta.
Mats Odell försäkrade upprepade gånger att Vattenfall inte ska säljas. Däremot ser han gärna fler ägare i företaget. Hur stor del av företaget som ska säljas, eller vilka delar kan han inte svara på, förutom att vattenkraften ska behållas, men säger att det kan handla om upp till 20 procent.
Skälet som han anger, är att få loss pengar till investeringar. Janne Rudén vill att pengarna ska komma från en sänkning av avkastningskravet som idag är på 15 procent.
Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen gav ett tredje alternativ, sälj den kolkraft som Vattenfall har, framför allt i Tyskland. Han passade också på att fråga de närvarande politikerna när de anser att Vattenfall ska börja avvecklingen av kolkraft. ”På sikt” ansåg Tomas Eneroth, medan Ola Alterå från Centerpartiet hävdade att staten inte kan kräva av Vattenfall att de ska avyttra vissa delar.
Naturskyddsföreningen har ingen åsikt om vem som ska äga Vattenfall, däremot har man synpunkter på styrningen. Enligt Mikael Karlsson är det beklagligt att ingen av de närvarande politikerna kunde ge några besked om kolkraftens framtid med tanke på hotet från den globala uppvärmningen.
Tomas Eneroth utlovade dock tydligare ägardirektiv och en starkare styrning av Vattenfall om de rödgröna kommer till makten.