-Vi har erbjudit Almega att skjuta upp varslet men de är inte intresserade, säger Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint. Så då får det ligga kvar.

Seko och Almega förhandlar under dagen, men har inte några nya tider inbokade.

-Vi får se hur det går idag. Hittills har det gått trögt, säger Mats Ekeklint.

De tre medlare som utsågs förra veckan har trätt tillbaka, men står till förfogande för parterna om det skulle behövas.

De stridsåtgärder som trätt i kraft i dag är nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning och bemanning på vissa företag. Mats Ekeklint tror inte att det kommer att märkas så mycket till en början, om företagen ens kommer att följa varslet.

-Det finns en uppenbar risk för det eftersom Almegas Stefan Koskinen tidigare sagt att det inte finns något som heter strejkbryteri.

Konflikten mellan parterna rör i första hand den låglönesatsning som Seko vill ha för de som tjänar under 24 000 kronor per månad. Almega har hittills sagt nej till kravet.

-Almega säger 6,5 procent och inget annat.

Patrik Eidfelt, förhandlingschef på Almega Tjänsteföretagen, bekräftar för Sekotidningen att förhandlingar pågår, men vill inte kommentera Sekos varsel.

-Jag utgår ifrån att det utlöses, säger han. Du får prata med Seko om det.

Steg två i Sekos varsel träder i kraft den 14 november och innebär strejk på ett antal företag.