Det är framför allt lönenivåerna som är den stora stötestenen i förhandlingarna med Almega Serviceentreprenad. Seko och Fastighets kräver löneökningar i nivå med övriga avtal, motsvarande 6,8 procent på tre år. Men för de lågavlönade vill man ha ökningar med krontal, i ställer för procent. Ett krav som bestämts gemensamt för LO-förbunden för att höja lägstalönerna.

­– Vi behöver krontalen och det går inte Almega med på. Utan de erbjuder bara 6,8 procent på medellönen i avtalet. Därför har vi varslat, säger Helen Thornberg, branschansvarig ombudsman på Seko.

Almega å sin sida hävdar att man erbjuder löneökningar i nivå med märket.

– Det är anmärkningsvärt att motparten uttryckligen säger att man inte accepterar det kostnadsmärke som är väl etablerat i årets avtalsrörelse, kommenterar Marcus Lindström, förhandlingschef på Almega Serviceentreprenörerna i ett pressmeddelande.

Om parterna inte kommer överens innan den 20 juni utbryter strejk och blockad vid 20 företag och arbetsplatser i hela landet, varav en har Sekomedlemmar. Totalt berörs 600 städare av varslet.

Avtalet är gemensamt för Seko och Fastighets men Fastighets har överlägset flest medlemmar på området.