Det kräver Arbetsmiljöverket i den underrättelse som överlämnats till häktet i dag med anledning av mordet på en kriminalvårdare den 3 oktober. Arbetsmiljöverket listar en rad krav som kan komma att ställas om inte häktet gör omfattande förbättringar.
Redan i dag finns instruktioner om att dörrarna till rastgårdarna ska öppnas innan de intagna kommer upp till promenaden, men dessa rutiner följs inte av praktiska skäl. Dörrarna slår i vinden, enligt häktet. Arbetsmiljöverket kräver nu att det blir praktiskt möjligt att låsa upp dörrarna i förväg.
Förutom kraven att personalen inte ska behöva vända ryggen till på rastgårdarna anser Arbetsmiljöverket att häktet kraftigt måste förbättra riskbedömningen av hot och våld. Och på ett kontinuerligt sätt informera personalen om de intagnas farlighetsbedömning.
De dokument om skyddsrondsarbetet som häktet lämnat till Arbetsmiljöverket är, enligt underrättelsen, bara listor på problem, riskbedömningar saknas helt.
Strax efter mordet fattade Arbetsmiljöverket beslut om att förbjuda ensamarbete på häktets rastgård på taket och att häktet måste förbättra riskbedömningsarbetet. Förbudet mot ensamarbete kvarstår tills vidare.
Kriminalvården ska yttra sig över underrättelsen senaste den 15 januari 2012.