-Det ska försvinna 630 av 2100 jobb och det känns för djävligt trist att det inte ska gå att få lönsamhet i godstrafik på järnväg. Så här stora uppsägningar har vi inte haft tidigare, säger Peter Lundmark, Seko på Green cargo.

Ångrar ni att ni gick med på krisavtalet?

-Hade vi vetat att det skulle bli så här hade vi aldrig skrivit på. Visserligen kunde ett drygt hundratal personer gå i pension med bra villkor, men de åtgärder som behövs för att rädda företaget blev uppskjutna ett år på grund av överenskommelsen. Och det var mindre bra.

Än så länge finns inga uppgifter om vilka som kommer att beröras av uppsägningarna, inga orter är utpekade. Det är inte heller klart i detalj vad företaget ska göra förutom att minska personalstyrkan.

Besked kommer under första kvartalet 2014.

-Det blir sannolikt centralisering av verksamheten. Några orter riskerar nog att läggas ner helt. säger Peter Lundmark.

Det finns flera orsaker till att Green cargo går dåligt. En avgörande faktor är att volymerna har minskat och ligger kvar på en lägre nivå. Andra skäl är höjda banavgifter, dåligt underhåll av infrastrukturen och konkurrens från lastbilstrafiken.

Peter Lundmark tycker att det är orättvist att godstrafiken fick höjda banavgifter, samtidigt som andra trafikslag slapp undan.

-Men det är klart att Green cargo har en egen hemläxa att göra. Företaget kan effektiviseras och det ligger i det paket som ledningen förbereder.