Stående ovationer mötte den nyvalda ordförande efter kongressens val.

– Jag känner otrolig glädje och stolthet över det förtroende jag har fått av kongressen idag, men även ödmjukhet inför uppgiften. Jag kommer att göra mitt allra bästa som ordförande under de kommande fyra åren och jag känner trygghet i att så många duktiga förtroendevalda ute i landet kommer att finnas vid min sida, säger Valle Karlsson.

Även i övrigt blev det en odramatisk valrunda där kongressen på alla punkter gick på valberedningens förslag.

Gabriella Lavecchia valdes till ny vice ordförande och Annelie Jonsson fick förnyat förtroende som förbundssekreterare.

Mats Ekeklint tar över posten som avtalssekreterare efter Valle Karlsson.

I de nya stadgar som antogs igår försvinner posten som förbundskassören. Därmed kommer verkställande utskottet bestå av fyra personer, mot tidigare fem.

Gabriella Lavecchia, har sin fackliga bakgrund i telekombranschen. Hon arbetade mellan 1997 och 2009 som ombudsman på Sekos förbundskontor. Hon har under flera år arbetat på LO, men kommer närmast från Socialdemokraternas partikansli.

Mats Ekeklint har sin fackliga bakgrund i bransch Sjöfolk. Han har sedan år 2000 arbetat som ombudsman på Seko och sedan 2004 på förbundskontoret.