Det visar Arbetsmiljöverket senaste arbetsskadestatistik från 2011. 
   Vanligaste yttre orsaken till arbetsolycksfall är våld. Tidigare undersökningar har visat att hot och våld mot brevbärare ökat kraftigt i vissa delar av landet. I oktober förra året dödades en kvinnlig kriminalvårdare på ett häkte i Stockholm. 
   Antalet anmälda arbetsolycksfall ökar igen efter att ha minskat stadigt sedan 1980. Den grupp som drabbas mest är unga män, företrädesvis i uthyrningsbranschen, något som Arbetsmiljöverket lyfter fram som ett växande problem.  
   Samtidigt anmälde nära 10 000 personer att de drabbats av en arbetsrelaterad sjukdom under förra året. Den dominerande orsaken är muskel och ledbesvär, följt av psykosociala problem.