Seko, Byggnads, Maskinentreprenörerna och Sveriges Byggindustrier är överens om villkoren. Staten står för kostnaderna för handledare och uteblivna arbetsgivaravgifter under 12 månader.

-Arbetet drog igång i maj och nu går det att anställa, säger Siri Hallberg Söderström, projektkoordinator på Sveriges Byggindustrier.

YA innebär att en person under 25, en nyanländ med etableringsplan eller en långtidsarbetslös får en yrkesutbildning på plats på ett företag. En del av tiden ska vara utbildning och för väg- och bans del sker det på distans via BYN, byggnadsindustrins yrkesnämnd. Lärarna är från Hermods.

-Det finns hundra kostnadsfria utbildningspaket för gruppen nyanlända. Det bekostas av särskilda främjandemedel från staten. Annars kostar ett paket 1500 kronor för varje anställd, säger Siri Hallberg Söderström.

Tanken är att yrkesintroduktionsanställningar ska hjälpa företag i branschen att bredda rekryteringsbasen och hitta kompetent personal i nya grupper. Samtidigt är det ett stöd för nyanlända och andra att komma in på arbetsmarknaden.

Idag är det kompetensbrist i många yrken. För Sekos del kan det exempelvis vara maskinförare.

-Men även järnvägsarbetare skulle kunna omfattas om de tillhör BI:s avtalsområde, säger Sekos ombudsman Björn-Inge Björnberg.

De företag som vill utnyttja möjligheten till YA går via arbetsförmedlingen. Nyanlända med etableringsplan och långtidsarbetslösa är redan inskrivna. De som vill anställa unga under 25 år skickar in YA-blanketten till Arbetsförmedlingen.

Enligt Siri Hallberg Söderström är företagen positivt nyfikna på den nya anställningsformen.

-Än så länge vet vi inte hur många företag som nappat, under nästa år ska vi följa upp så att vi får säkra siffror. Vad vi märkt hittills så är det positivt, säger hon.

Vilken lön för den anställde?

-Lönen följer de lärlingsavtal som finns i branschen. Den är delvis beroende av tidigare erfarenhet, säger Björn-Inge Björnberg.