De allmänna lönekraven är, i enlighet med LO-samordningen, 620 kronor mer per heltidsanställd och månad, dock lägst 2,6 procent.
Seko organiserar 15 000 medlemmar som bygger och underhåller vägar och järnvägar. Allt fler arbetar i mindre företag, på en konkurrensutsatt marknad. Lönerna sätts ofta, helt enligt avtalet, ute på företagen och tendensen är att arbetsgivaren bestämmer lönen och att den blir lägre än genomsnittet. Därför anser Seko att grundlönerna behöver höjas.
Arbetstidsförkortning och ökad anställningstrygghet finns också med bland avtalskraven. I södra Sverige har branschen fått en norm om tillsvidareanställning, en norm som Seko gärna vill sprida till resten av landet.
Sveriges Byggindustrier vill, liksom hela arbetsgivarkollektivet, ha sifferlöst centralt avtal och lokal lönebildning.