I augusti 2019 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda hur säker­heten vid vägarbeten ska höjas.

I uppdraget ingår att kartlägga risker och föreslå åtgärder för att förbättra trafiksäker­heten och arbetsmiljön vid vägarbeten, bärg­ning av fordon och trafikolyckor.

Transportstyrelsen ska även titta på för­fattningsändringar för att möjliggöra nya typer av insatser, som att kunna höja bötes­beloppet för fortkörning vid vägarbeten.

Utredningen ska göras i samverkan med Trafikverket, Arbetsmiljöverket, Polisen och ta särskild hänsyn till Arbetsmiljöverkets rapport ”Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg”.

Utredning skjuts fram

Utredningens var tänkt att presenteras 20 augusti i år. Men myndigheten har bett om uppskov med anledning av personalbrist på grund av coronautbrottet.

– Vi kan inte bortse från pandemin, säger infrastruk­turminister Tomas Eneroth (S), och fortsätter:

– Det är en stor belastning på många myndigheter, som innebär att en del utrednings­arbeten förlängs. Det är na­turligt i det här läget. Det är likadant i regeringskansliet. Det långsiktiga arbetet för mandatperioden ligger kvar. Men jag tror att alla förstår att vi måste fokusera på den akuta krisen vi har, att begränsa smittspridningen och naturligtvis rädda företag och jobb.

Höjda bötesbelopp för fortkörning

Socialdemokraternas vallöfte om att höja bötesbeloppet för fortkörning vid vägarbeten är inte glömt, försäkrar Tomas Eneroth och hänvisar till Transportstyrelsens utredning.

– Om det ska ske en förhöjning av straff­sanktionerna, exempelvis bötesbeloppen, förutsätter det också författningsändringar vid olika typer av överträdelser. Det ligger i Transportstyrelsens uppdrag att överväga sådana författningsändringar, säger han.