I augusti 2019 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda hur säker­heten vid vägarbeten ska höjas.

I uppdraget ingår att kartlägga risker och föreslå åtgärder för att förbättra trafiksäker­heten och arbetsmiljön vid vägarbeten, bärg­ning av fordon och trafikolyckor.

Höjda bötesbelopp för fortkörning

Utredningen ska göras i samverkan med Trafikverket, Arbetsmiljöverket, Polisen och ta särskild hänsyn till Arbetsmiljöverkets rapport ”Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg”.

Utredningens ska presenteras 8 augusti i år. Myndigheten bad om uppskov med anledning av personalbrist på grund av coronautbrottet. Men i maj fick de ett nej från regeringen.

Höjda böter

Socialdemokraternas vallöfte om att höja bötesbeloppet för fortkörning vid vägarbeten är inte glömt, försäkrar Tomas Eneroth.

– Om det ska ske en förhöjning av straff­sanktionerna, exempelvis bötesbeloppen, förutsätter det också författningsändringar vid olika typer av överträdelser, säger han.