olidan3Området har lockat turister i flera hundra år, först på grund av den otämjda naturen, nu för att man tämjt densamma. Förr drog fal­lets nedre del, kallat Helvetes­fallet, folk från hela Europa som ville se det mäktiga skådespelet. De bodde på hotell Utsikten med en stor altan och utsiktstorn ut mot fallen.

Nu lockar kraftverkets natio­nalromantiska arkitektur och orginalmaskineri från industri­alismens ungdom över 100.000 besökare årligen. Många kom­mer i och för sig av samma an­ ledning som förr, för att se vatt­net kasta sig utför berget, men nu under reglerade och schemalagda former, då man öppnar fördäm­ningarna och släpper på vattnet i fallen.

 

Kraftstationen, som var svens­ka statens första vattenkraftspro­jekt, invigdes 1910 och är än idag i drift. Med sina 130 meter är den Sveriges längsta granitbyggnad.

20150428 Trollhättan Christer Götesson guidar runt oss på Glidnas kraftstation i Trollhättan

De tretton jättelika turbinerna är desamma, om än renoverade, som stått där alltsedan de togs i drift, de första 1910 och de sista 1921. De står på ett röd­vitrutigt klinkergolv, även det i original. Höga bågformade fönster ger ett fantastiskt ljusinsläpp, för att tala mäklarspråk, och ger en närmast sakral känsla.

– Från början hade man takföns­ter också, men de sattes igen un­ der andra världskriget, men du kan ju tänka dig hur vackert det var då. Under kriget täcktes ock­så fasaden med säckväv med dit­ målade granar för att kamoufle­ra kraftverket, berättar Christer Götesson som guidar oss genom denna den statliga vattenkrafts­historiens startpunkt.

På golvet i maskinhallen springer vi på Daniel Rasmus­son och Samuel Jernlif, som ar­betar på Vattenfall. De är där för att planera renoveringen av en av turbinerna.

20150428 Trollhättan Christer Götesson guidar runt oss på Glidnas kraftstation i Trollhättan

– Det är väldigt intressant att arbeta här. Allt är så välbyggt, du vet det är över 100 år gam­malt men producerar fortfarande el. Det finns ju inga andra indu­strier som är så gamla som kör med samma maskiner som de hade från början, säger Daniel Rasmusson.

Han har jobbat här i tolv år.

– I början kändes det väldigt speciellt med museikänslan här, men sedan blir det vardag.

20150428 Trollhättan Christer Götesson guidar runt oss på Glidnas kraftstation i Trollhättan

 

Christer Götesson förklarar att vi har tur som hittade några som arbetar vid vårt besök. Kraftver­ket sköter sig mestadels på egen hand och det är sällan någon på plats.

– Men förr var det 50 man som jobbade, de var tre runt varje ma­skin och en del annan personal, säger han, och visar en bild på 13 män med allvarliga miner och uniformer med mässingsknap­par och gradbeteckningar i guld på ärmarna.

20150428 Trollhättan Christer Götesson guidar runt oss på Glidnas kraftstation i Trollhättan

– Det är maskinisterna, för­klarar han.

De påminner om sjökaptener el­ler styrmän och de marina asso­ciationerna blir än tydligare med de två maskintelegrafer som står på golvet under bilden, med kom­mandon som ”Sätt igång”, ”Öpp­na knifven” och ”Slå till knifven”.

Christer och hans fru Cathrin Götesson har på Vattenfalls upp­drag hand om besöksverksamhe­ten vid Olidan. Man har guidade visningar tre gånger om dagen under sommaren, men också oli­ka evenemang som Fallens dagar då man släpper på vattnet i Troll­hättefallet sex gånger om dagen till besökarnas blöta förtjusning.

Under maj, juni och september släpper man på vattnet varje lör­dag och i juli, augusti en gång varje dag.

En stor fördel i turistsamman­hang är att allt är gratis. Visning­ar, Fallens dagar och andra eve­nemang kring Olidan och fallen kostar ingenting.

Olidans historia

  • 1905 köpte staten företaget Nya Trollhätte Kanalbolag som döptes om till Kungliga Trollhätte kanal- och vattenverk och ombildades till ett statligt verk.
  • 1909 ändrades namnet till Kungliga Vattenfallsstyrelsen, som så småningom blev Vattenfall.
  • 1907 påbörjades kraftverksbygget under ledning av det statliga verkets vd Vilhelm Hansen.
  • 1908 levererades den första elen, till Skara, från ett provisoriskt vattenkraftverk invid byggplatsen.
  • 1910 togs kraftverkets fyra första aggregat i bruk.
  • 1921 byggdes kraftverket ut med ytterligare fem aggregat, till dagens 13.
  • 2010 fyllde Olidan 100 år och blev renoverat inför jubileet.