Strömma, som är ett av Almegas medlemsföretag, har ett antal sightseeingturer i Stockholm som omfattas av strejken. Men Strömma har tagit in underentreprenörer som kör de konfliktdrabbade turerna, vilket fått Sjöbefälsföreningen att se rött. De ser Strömmas agerande som en upptrappning av konflikten där arbetsgivaren försöker kringgå en laglig konflikt genom att trixa med fartyg.

– Vi kan inte stillatigande se på medan Almega bryter mot strejken. Det kan inte komma som någon överraskning för Almega att vi nu vidtar åtgärder, säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

Motparten, Almega Tjänsteföretagen, menar att Strömma har all rätt försöka begränsa verkningarna av strejken.

– Det finns inga regler kring strejkbryteri. Det är ett hittapåbegrepp. Så fort företag gör något för att begränsa skadeverkningarna blir vi anklagade för strejkbryteri, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen, till tidningen Arbetet.

Sjöbefälsföreningen håller med om att strejkbryteri inte är ett lagbrott, med menar att det i Sverige finns en lång tradition av att respektera strejker, och sedan Saltsjöbadsavtalet tecknades har arbetsgivarna avstått från strejkbryteri.

– Almega verkar tycka att allt som inte är reglerat i lag är ”hittapå”. Men den svenska modellen bygger på att båda parterna respekterar spelets regler. Det är inte helt lätt att förhandla med en part som har den inställningen, säger Mats Jäderland.