Bättre scheman med mer tid hemma för lokförarna och besparingar på 90 miljoner för arbetsgivaren – det var tanken bakom de nya arbetstidsregler som förhandlades fram förra året.

Bland annat utökades maxlängden för en arbetsperiod till 16 timmar och det blev tillåtet med sex timmars arbete innan rast.

Läs mer: Green Cargo vill förhandla om avtal

Men det fungerade inte som det var tänkt. På sin hemsida skriver Seko Green Cargo:

”Vi gick in i det här avtalet då många av våra medlemmar var missnöjda med sina scheman enligt de gamla arbetstidsreglerna. Under avtalsförhandlingarna gällande de nya reglerna såg vi att det gick att skapa bättre scheman och turer än med de gamla arbetstidsreglerna.”

Men så blev det alltså inte.

”Vi är av åsikten att om det ska vara acceptabelt att jobba 6 timmar innan rast, 13 timmar  arbetstid under en 16 timmars arbetsperiod så ska det generera en förbättring i våra medlemmars scheman. Vi får signaler om att scheman har blivit sämre och många upplever en ökad trötthet idag än tidigare.”

– Jag upplever att det blivit längre turer och jobbigare scheman. Och det pratas mycket om det i fikarummet, säger Ellinor Bernkert, lokförare och nybliven klubbordförande för Seko Green Cargo Gävle.

Bland annat skulle det bli färre turer som startade tidigt, men så blev det inte.

– Och tanken var att det skulle bli mer tid hemma, men inte heller det upplever jag att det blivit, säger Ellinor Bernkert.

Uppsägningen av avtalet föregicks av en omröstning bland klubbarna inom Green Cargo, där man enhälligt röstade för att säga upp avtalet.

Green Cargo tycker att det är synd att avtalet sagt upp, men har samtidigt förståelse för det.

– Tanken var att det skulle bli bättre scheman och en besparing för företaget. Och det var väldigt viktigt för oss att båda parter skulle tjäna på det. Nu upplever lokförarna att det inte blivit bättre för dem och då har jag full respekt för att de säger upp avtalet, säger Sohana Josefsson, kommunikationsdirektör på Green Cargo.

Blev det någon besparingen för företaget?

– Vi har sett att lokförarproduktiviteten gått upp under den här tiden, Men, som sagt, vill vi inte bara mäta det i en siffra, utan att de även skulle ha blivit bättre scheman.

Nu får man gå tillbaka till det arbetstidsavtal man hade tidigare och scheman enligt detta kommer att gälla från december.

– Det var ju problem med schemana förut också, men vi sätter nog lite press genom att säga upp det nuvarande avtalet, säger Ellinor Bernkert.