Företaget ville, enligt facket, inte betala uppsägningslön, med hänvisning till att hen inte kunde jobba under uppsägningstiden.

Nu oroas ST, där den anställda var medlem, och Seko på Transdev för att fler anställda på företa- get och i branschen ska drabbas.

– Det är fruktansvärt att en anställd kan sägas upp och från en dag till en annan stå helt utan inkomst, säger Lars Nilsson, ST:s ordförande på Öresundståg.

– Det blir ett moment 22 om någon sägs upp för att hen inte klarar säkerhetskraven och sedan inte får uppsägningslön för att hen inte kan ta ett sådant jobb.

Dessutom måste man ta hänsyn till den moraliska biten, hur man tar hand om sin personal.

Arbetsrättsexperter Sekotidningen talat med säger att Transdev kan ha stöd i lagen för sitt agerande.

Alla fall ska prövas individuellt, men om allt annat är prövat och den som sägs upp inte kan utföra något arbete finns ingen laglig skyldighet att betala uppsägningslön, menar Dan Holke, LO-TCO Rättsskydd.

I spåravtalet finns en regel som säger att den som sägs upp från en säkerhetstjänst av hälsoskäl, och inte heller kan omplaceras, har rätt till två månaders extra uppsägningstid.

Sekos bedömning är att det är underförstått i bestämmelsen att det ska vara betald tid. I de allra flesta fall tolkas också regeln så, vilket betyder att den enskilde får uppsägningslön oavsett om hen kan arbeta eller inte.

Sekotidningen har varit i kontakt med Transdev som inte vill lämna någon kommentar med hänvisning till att det är ett personalärende.