Veolia, som kör de svenska Öresundstågen, har varslat drygt hundra anställda om uppsägning. Enligt Seko borde hälften av dem få behålla jobbet. Nu har de lokala förhandlingarna kommit till vägs ände och klubben har begärt centrala förhandlingar.

Bakom varslen ligger besparingskrav från trafikhuvudmannen Skånetrafiken, som ändrar beställningen från en tågvärd per tågsätt till en tågvärd per tåg, oavsett antalet sätt.

– Men jag ser det som att Veolia passar på att sparka mer folk än nödvändigt. Sedan måste de ta in timanställda som är mycket billigare än de fast anställda. Det handlar om lönedumpning, säger Jonas Pincini.

Han anser att det största problemet under förhandlingarna har varit att Veolia endast räknat med att 15 procent av tjänsterna kommer vara tillfälligt vakanta på grund av till exempel semestrar, utbildningar, föräldraledighet eller sjukfrånvaro.

– Tidigare har man räknat med 30 procent. Arriva, som kör Pågatågen, räknar med 40 procent. Veolias beräkning kommer ju inte hålla, så då måste de ta in timanställda, något jag tror att de räknar med.

Hade man istället räknat med 30 procent vakanser hade man kunnat rädda drygt 50 varslade. En timanställda kostar omkring 5000 kronor mindre i månaden än en fast anställd. Tar man då in 50 timanställda sparar företaget drygt 3 miljoner på ett år, enligt Pincini.

– Vi tyckte att det var illa förut när DSB First körde tågen, men nu framstår den tiden i ett rosarött skimmer. Jag har aldrig varit med om en sämre personalpolitik än Veolias, säger Jonas Pincini.

Sekotidningen har sökt ansvariga på Veolia för en kommentar.