I uppropet skriver de fackliga kvinnorna att ”sexism och sexuella trakasserier finns och sker också, utbrett, inom fackföreningsrörelsen. Historierna är för många för att blunda för.”

Och uppropet avslutas:

”Vi tror på rörelsen och vill se den växa. Vi går inte ut med det här för att folk ska dra sig ifrån att bli medlemmar i sina fackförbund eller från att aktivera sig i dem. Vi gör det för att vi är en progressiv rörelse som vi vet kan hantera och komma till rätta med de här problemen och för att vi vill se förändring. Men märk väl att den förändringen måste komma nu – omedelbart. Så kan vi gå vidare och fortsätta kämpa för arbetstagares rättigheter och likaberättigande på arbetsmarknaden, med förnyad kraft.

Detta är #inteförhandlingsbart.”

Bland dem som skrivit under uppropet finns Sekos vice ordförande Gabriella Lavecchia och förbundssekreterare Anneli Jonsson samt ett femtiotal andra förtroendevalda kvinnor inom Sekos olika branscher.