Exakt hur kraven kommer att ställas till Almega är dock än så länge oklart. Avtalskonferensen hade 45 motioner att ta ställning till.

–Vi har provat olika sätt att skydda löner och arbetsvillkor vid upphandling. Inget har fungerat. Vi har idéer om hur det skulle kunna se ut, men jag vill inte berätta det ännu, säger ombudsman Thomas Gorin Weijmer.

Sänkta löner

Det är inte minst erfarenheterna från upphandlingen av Pågatågen som oroar branschen. I samband med att Arriva Sverige tog över efter Arriva Tåg i december 2018 omvandlades tjänsterna på tågen från tågvärdar till kundvärdar och samtidigt sänktes lönerna kraftigt.

Detta trots att Seko och Almega i det centrala avtalet 2017 kommit överens om att skydda villkoren i just den upphandlingen. Lönefrågan ska avgöras i Arbetsdomstolen.

–Vi får se vad AD kommer fram till, men det känns inte som att det blev av bra lösning att skriva in ett skydd i vårt centrala avtal, säger Thomas Gorin Weijmer.

Svårt kombinera arbete och familj

Det är några stora upphandlingar de närmaste åren och där är den nya Mälardalstrafiken särskilt viktig, enligt Seko. Anbud ska in under första kvartalet i år, innan avtalsrörelsen är avslutad.

–Vi har försökt få politikerna att skjuta fram tiden, men det har inte gått. Frågan är vad företagen ska räkna på innan avtalet är klart. Vi är också måna om att villkoren blir lika bra på Mälardalsbanan som i annan regional trafik.

Förutom villkoren vid upphandling diskuterade avtalskonferensen arbetstidsfrågan. Enligt Thomas Gorin Weijmer handlar det  bland annat om att lättare få ihop arbetet med familjelivet.

–Det är tufft att arbeta varannan helg, och till exempel svårt att få återhämtning och ledigheter som passar.

Även arbetsmiljön kom upp till diskussion och inte minst problemet med hot och våld. En rapport som Seko nyligen publicerat visar att hot och våld mot tågpersonal ökat.

Hot och våld ökar

Hälften av de ombordanställda har svarat att det förekommer hot, minst någon gång varje vecka. 19 procent uppger att det sker varje dag eller nästan varje dag. 20 procent svarar att det förekommer våld minst någon gång varje vecka.

–Det förebyggande arbetet måste bli bättre. Där är vi överens med bolagen. Sen måste arbetsgivare och politiker ta ett större ansvar för bemanningen av tågen. Det är inget vi reglerar i kollektivavtalen, men när det gäller hot och våld är mer personal avgörande, säger Thomas Gorin Weijmer.

Vilka yrkanden Seko ska lämna till Almega är ännu inte klart. Det beslutar Sekos förbundsstyrelse senare.