De juridiska turerna kring upphandlingen av Stockholms sjötrafik har avslutats. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det inte finns någon anledning att pröva kammarrättsdomen som slog fast att upphandlingen varit felaktigt utförd.

Det var två rederier, som förlorat de trafikområden de tidigare haft, som överklagade beslutet att tilldela TRSM två områden.

Även om de fick rätt i Kammarrätten, begärde de överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi tycker inte att upphandlingen ska göras om, utan att tilldelningsbeslutet ska dras tillbaka. TRSM uppfyllde inte kraven, men det prövas inte av Kammarrätten eftersom de hittade ett formellt fel i upphandlingen, säger Anna Öberg, vd på Stockholms sjötrafik AB, ett av de klagande rederierna.

När nu domstolen avslår deras begäran om överprövning är det Kammarrättsdomen som gäller, och enligt den ska alltså upphandlingen göras om.

– Vi kommer sannolikt delta i den nya upphandlingen, men vi måste först se förutsättningarna och titta på våra möjligheter att lämna ett anbud, säger Anna Öberg.

Sekotidningen söker ansvariga på Trafikförvaltningen för en kommentar.