Frivården i Malmö har haft tre klienter dömda till den nya påföljden ungdomsövervakning. De har dömts till mellan sex och tio månader. Antalet i hela landet är 76 (i mars 2022). Påföljden kan utdömas i upp till 1 år och avser unga i åldern 15-18 år.

– Det bästa scenariet för oss är att vi blir kontaktade innan rättegången. Då är det någon i vår utredargrupp som träffar ungdomen och gör en personutredning, säger Linnea Tingvall, frivårdsinspektör i ungdomsgruppen, när vi träffas i Frivårdens lokaler i Malmö.

Frivården är trångbodd, påpekar Linnea Tingvall. Medarbetarna blir fler och de två våningsplanen ska bli tre.

Personutredningar görs när det finns misstanke om brott. När domen ungdomsövervakning i tingsrätten får laga kraft, vilket tar tre veckor, kan Frivården börja arbeta med klienten.

– Vi har fysiska möten med dem som dömts till ungdomsövervakning. Efter första kontakten har vi fyra veckor på oss att göra en verkställighetsplanering. Den första månaden går till kartläggning, till att se vad som varit brottsdrivande och se hur ungdomens liv i stort ser ut, fortsätter hon.

Samarbete med vårdnadshavare är viktigt

Ungdomsövervakning består av tre obligatoriska föreskrifter. För det första ska den unge klienten träffa Frivården två eller eventuellt tre gånger per vecka. För det andra gäller alkohol- och narkotikaförbud under påföljden. Urinprov ska lämnas vid besöken med handläggaren. För det tredje har klienten en geografisk begränsning.

För de klienter som bor hemma blir Frivårdens samarbete med vårdnadshavarna viktig. Andra klienter är omhändertagna på SiS-hem eller HVB-hem.

De tre obligatoriska föreskrifterna kan plussas på med krav på fungerande skolgång, deltagande i beroendevård och behandling inom psykiatrin.

Påföljden ungdomsövervakning ger Frivården flera nya samverkanspartners.

– Socialtjänsten är vår viktigaste samverkanspartner, säger Maria Svantesson, nationell samordnare för Frivårdens arbete med ungdomsövervakning.

Olika syn på lämplighet

Det händer att Frivården och socialtjänsten haft olika syn på vad “en lämplig bostad” är för en minderårig. Socialtjänstens arbete ser inte likadant ut i alla kommuner.

– Det blir en dimension till när vi “låser in” dem i hemmet om det finns en missbrukande förälder där, säger Maria Svantesson.

Linnea Tingvall har arbetat med en klient som är dömd till ungdomsövervakning för rån. Ett sådant ärende bedöms motsvara fem ärenden med vuxna klienter. All samverkan som handlar om unga tar längre tid.

– Efter kartläggningen jobbar vi med strukturerade samtal som är KBT-baserade. Vi följer den så kallade Krimsticsmetoden.

Samtalen följer en agenda likt alla KBT-samtal. Men känslor och upplevelser som den unge klienten bär med sig vid varje givet samtalstillfälle tas också upp.

– Vi är en fyrkantig myndighet men i arbetet med unga kan man inte vara hur fyrkantig som helst, förklarar Linnea Tingvall.

De flesta vill ändra sitt liv

Misskötsamhet kan leda till att åklagare eller domstol meddelar en varning. I värsta fall kan misskötsamhet leda till sluten ungdomsvård.

– Vi återkopplar till tidigare möten när vi träffas. Tar upp vad som hänt, knyter ihop och berättar vad vi ska tala om den här gången. Och skickar med en hemuppgift.

Att fundera på vad som är viktigt i livet, och vad som är viktigt att uppnå för klienten, är exempel på hemuppgift. Att tänka på händelser som slutat med negativa respektive positiva konsekvenser eller att beskriva i vilka situationer klienten tappar behärskningen eller använder våld är andra exempel.

Att jobba med minderåriga och deras vårdnadshavare är nytt för Frivården.

– Det kan vara lättare att övervaka en yngre person, en som inte hunnit bli en förhärdad kriminell som levt i kriminalitet i många år. Alla unga jag träffat under mina tio år här har, med något enstaka undantag, velat ändra sitt liv, säger Linnea Tingvall.

Ungdomsövervakning infördes 2021

Påföljden ungdomsövervakning infördes den 1 januari 2021. Ungdomsvård består av 10-18 samtal på socialtjänsten (kan även innehålla annat, till exempel ett kontrakt och en vårdplan) medan sluten ungdomsvård innebär inlåsning på ett statligt ungdomsboende. Många har ansett att det fattats något mellan dessa två påföljder, därför infördes ungdomsövervakning. Påföljden kan vara i upp till 1 år och avser unga i åldern 15-18 år. I vissa fall kan den dömde vara upp till 21 år.

Ungdomsövervakning utdömdes 66 gånger under 2021. I mars i år var 38 fall pågående och 10 avslutade. I de flesta fall har det handlat om rån. Grov misshandel och sexualbrott har varit näst vanligast. Närmare en tredjedel av domarna har avkunnats i Stockholm. Orsaken kan vara att påföljden är ny och att domstolarna ännu inte vant sig vid att den finns.