–Det här gör att det är betydligt svårare att arbeta fackligt i dag. Vi har svårt att organisera personal på små företag och när de stora bolagen outsourcar sin verksamhet förlorar vi våra kollektivavtal, säger Kim Tae-Hyun.

Han är chef för det koreanska facket, KCTU:s, forskningsavdelning och på besök i Sverige för att delta i årets interntationella Anna Lindh-seminarium som äger rum idag och som arrangeras av Olof Palmes internationella centrum.

Temat för seminariet är ”En ny global överenskommelse mellan arbete och kapital” och förmiddagen, då media fick vara med, ägnades åt att diskutera fördelar och nackdelar med ett sådant avtal.

Tanken är att en global överenskommelse mellan fack och arbetsgivare skulle mildra de negativa effekterna av globaliseringen, såsom slavliknande arbetsvillkor, låglönekonkurrens och människohandel. Globala avtal skulle tvinga arbetsgivare att följa grundläggande regler på arbetsmarknaden, som att respektera och sluta avtal med fackföreningar.

För Kim Tae-Hyun är tanken på ett globalt avtal avlägset, men inte omöjligt.

–På lång sikt är det rätt väg att gå, men kortsiktigt tror jag att vi i Sydkorea måste arbeta mer med att stärka fackets rättigheter nationellt, vi har flera ILO-konventioner som regeringen måste underteckna.

Ett sätt att stärka facket nationellt är att öka samarbetet med det civila samhället, anser Kim Tae-Hyun, vilket flera av de övriga deltagarna på seminariet tog upp i sina inlägg.

Sydafrikas finansminister. Pravin Jamnadas Gordhan, föreslog tre andra avtal på global nivå, ett mellan kapital och samhälle, ett annat mellan länderna i nord och syd och ett tredje mellan länderna i syd.

–Läget har försämrats i världen när det gäller villkoren för arbete och då är frågan om det gamla verktyget, en överenskommelse mellan arbete och kapital, är lämpligt eller om det behövs något annat.

Andra, som den tyska socialdemokraten Achim Post, efterlyste nya avtal på den nationella nivån.

–I Tyskland går det bra ekonomiskt sedan återföreningen av öst och väst, men vi har samtidigt allt fler låglönejobb och hälften av de nya jobben är bara tillfälliga.

Ordförande i de svenska socialdemokraterna Stefan Löfven sa som avslutning på förmiddagen att han håller med om att det behövs överenskommelser på olika nivåer och att även samhället måste komma in och ställa krav på kapitalet för att bland annat få ett bra socialt skyddsnät.

–Vi måste möta beslutsfattande på alla nivåer, det var anledningen till att vi i Sverige bildade nationella fackföreningar för mer än 100 år sedan. Det är också därför det behövs en global överenskommelse.