Uppdaterad

–Först ska man dock se om det går att omplacera berörd personal. Kriminalvårdare behövs på anstalter och häkten, så de som vill får sannolikt arbete där. Ingen kommer att sägas upp, säger Christer Hallqvist, ordförande för Seko Kriminalvård.

Den verkliga besparingen blir istället olika pensionslösningar och att vakanta tjänster inte tillsätts. Varje gång någon slutar i verksamheten ska det prövas extra noga om hen behöver ersättas.

–Ledningen hoppas att vårbudgeten ska ge mer pengar så att vi inte ska behöva sparar ännu mer eller helst inte alls, säger Christer Hallqvist.

Årets underskott är på 560 miljoner kronor för 2019 och det väntas öka under året. Kriminalvården har därför begärt ett extra tillskott på cirka 800 miljoner kronor för 2019.

Om det inte blir nya pengar, vad händer då?

–Vi anser att det inte går att spara på anstalter och häkten. Kriminalvårdare kan inte sägas upp av säkerhetsskäl. Så den enda lösningen är att fortsätta spara i överbyggnaden. Jag tror att kostnaderna för it-systemen är enorma och att det finns möjlighet att spara där.

Samtidigt som Kriminalvården ska spara en halv miljard kronor är det platsbrist på framför allt landets häkten. Men även på anstalterna. Dubbelbeläggning i häktescellerna är en akut lösning, på vissa orter används polisens arrestlokaler.

–Två i varje cell fungerar inte överallt och det går inte att lägga in en madrass i varje rum. Luften räcker inte till, helt enkelt. Öppna fönster är inte en möjlighet, säger Christer Hallqvist.

Han menar att det är svårt att  säga hur problemet snabbt ska kunna lösas. Kriminalvården inventerar alla möjliga lokaler, exempelvis den nedlagda anstalten i Härnösand, men stänger också lokaler som inte uppfyller krav på brandsäkerhet.

–Det tar många år att bygga nytt. Även lösningen med baracker tar tid, man räknar med att det tar mellan 3 och 6 månader att få dem på plats. Baracker kan inte ställas upp var som helst, alla anstalter och häkten har inte tillräckligt med mark innanför skalskyddet.

På Tidaholmsanstalten där Christer Hallqvist arbetar planeras för 50-70 nya platser, utanför befintliga murar.

–Men det tar tid, de har inte börjat gräva än, säger han.

Arbetet med att minska kostnaderna inom Kriminalvården kommer att pågå resten av 2019 och in på nästa år.