Syftet med träffen var dubbelt. Dels sjösattas alltså arbetet med den kommande kampanjen, dels ville man återuppväcka det tidigare aktiva branschrådet där klubbarna fick träffa representanter för SL.
   – Syftet var att få till någon slags MBL-liknande förhållande gentemot SL, något som påminde om ett avtalsförhållande i stället för att SL bara slår ifrån sig och säger att det inte är arbetsgivare, förklarade avdelningens tidigare ordförande Ulf Brandt tanken bakom branschrådet.
   År 2008 upphörde branschrådet men nu har socialdemokraterna i landstinget motionerar om ett återinförande. Något som de förtroendevalda inom tunnelbanan hoppas på.
   – SL är nonchalanta och lyssnar inte på arbetstagarna. Därför är det ett bra initiativ med ett forum där vi kan lyfta våra frågor, säger Kebba Trawally som är vice ordförande för biljettkontrollanterna.
   Under mötets gång var det många som vittnade om problem inom deras områden. Den gemensamma nämnaren var nästan alltid upphandlingsförfarandet, entreprenörer som bara vill tjäna pengar, SL som gör dåliga upphandlingar och inte följer upp ordentligt och inte heller tar ansvar för verksamheten.
   Och där kommer kampanjen Tunnelbanan 2.0 in. Bland annat har avdelningen gett Arbetarrörelsens tankesmedja uppdraget att utreda hur tunnelbanan fungerar i dag och hur den bör fungera i framtiden. En utredning som i mycket ska utgå från intervjuer och arbetsplatsbesök i de olika verksamheterna knutna till tunnelbanan.
   Rapporten ska bland annat titta på en eventuell utbyggnad av tunnelbanan med stort fokus på de anställdas villkor när det gäller villkor, arbetsmiljö och anställningsformer. Man ska också utvärdera avregleringen och upphandlingssystemet och analysera alternativa driftsformer för tunnelbanan.
   Den 15 december ska utredningen vara klar.
– Vi har valt det datumet för att ha alla fakta på bordet när vinterkaoset drabbar spårtrafiken på nytt. säger Johnny Naderus på stockholmsavdelningen som ska projektleda kampanjen.
   Under 2012 lovar han att alla kommer märka av kampanjen, anställda, resenärer, inom forskarvärlden och i media. Men han vet ännu inte vad som kommer att hända.
   – Det finns ingen kampanjplan, det ska inte vara avdelnings kampanj utan medlemmarnas. Det är på sådana här möten som det ska växa fram.
   Med på mötet var också oppositionens trafiklandstingsråd Erika Ullberg (s). Hon kommer inte stoppa upphandlingarna och återföra all kollektivtrafik till SL om det skulle bli maktskifte 2014. Även om det var ett ofta framfört krav bland deltagarna på mötet.
   – Det viktigaste är kvalitet och innehåll, inte vem som utför trafiken. Vi måste anpassa oss till det rådande systemet men vi har varit för dåliga på att ställa krav i upphandlingarna. Det måste till en helhetssyn, säger hon.