Det finns inget nytt kollektivavtal med facket, det saknas skor till uniformerna och Seko har redan lämnat in en begäran om tvisteförhandling.
– Veolia har brutit mot avtalet när det gäller personalens schema, säger Jonas Pincini, klubbordförande.
Förhandlingar om ett så kallat inrangeringsavtal pågår, parterna är oense om bland annat arbetstiderna. Nästa träff är den 20 december.
Under tiden gäller det lokala avtal som klubben haft med DSB First. Eftersom det är övergång av verksamhet gäller det gamla avtalet.
– I alla fall fram till sist mars då branschavtalet löper ut, säger Jonas Pincini. Enligt lag kan det gälla ett år efter övergången.
Många lokförare är irriterade över de villkor som presenterats hittills och har inte skrivit på nya kontrakt.
– Andra är sura över att Veolia inte står för skor till den nya uniformen, säger Jonas Pincini. Det verkar lite småaktigt.
Veolia lovade inte guld och gröna skogar inför övertagandet, men gav ett intryck av att vilja göra sitt bästa.
– Vi är kanske inte besvikna, men det är klart att Veolia underskattat hur stor och komplex verksamheten är, säger Jonas Pincini, Det är väl förklaringen till att de ligger tre månader efter i planeringen.
I somras stod det klart att DSB First inte klarade att fortsätta köra Öresundstrafiken. Istället fick Veolia uppdraget att ta över trafiken under de två år som återstod på DSB:s kontrakt. DSB fortsätter att köra tågen i Danmark.
I dag rapporterar media att Veolia Transport är till salu. De franska ägare vill sälja hela bolaget, som är den enda delen i koncernen som går med vinst.