Det är framför allt på tre områden som parterna står långt ifrån varandra. Seko har yrkat på att reglerna om tillfälliga anställningar ska stramas upp så att det ska gå snabbare att få en fast tjänst.

-Det är arbetsgivaren inte alls intresserad av. Vi har inte fått något att ta ställning till, säger Sekos ombudsman Helen Thornberg.

En annan fråga som är viktig för Seko är att få bort 14-dagarskarensen vid arbetsskada. Den som skadar sig på jobbet och är borta från jobbet kortare tid än 14 dagar får ingen utfyllnad och får dessutom betala karensdagen själv.

-Den här regeln har tagits bort i andra sektorer på arbetsmarknaden. Där får den som skadar sig på jobbet 100 procent av lönen från dag 1, säger Helen Thornberg.

Inte heller när det gäller karensen är parterna överens.

En tredje fråga där Seko och Arbetsgivarverket inte är framme vid någon lösning gäller Sekos yrkande på en låglönesatsning.

-Vi vill ha ett krontal som gör att det skapas ett utrymme som kan höja de grupper som har de lägsta lönerna, säger Helen Thornberg. Det är oerhört viktigt för Seko.

Seko har cirka 11 000 medlemmar på det statliga området, bland annat inom statsförvaltningen, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, Polisen samt Försvarsmakten.

Sekotidningen återkommer med Arbetsgivaverkets kommentar.