– Från Sis sida är det bara nej till våra yrkanden, säger
Seko-SIS ordförande Ulla Thörnqvist.
Jan-Eric Josefsson, är chef för Sis västra region och den som förhandlar för myndigheten. Han känner inte igen sig i att Sis inte vill förhandla, men säger samtidigt att Seko sannolika förväntat sig mer av ett givande och tagande.
– Vi har lagt våra förslag och Sekos förväntningar har varit höga på att få ut mer än det centrala avtalet, säger han.
För Seko är det viktigast att få igenom höjda lägstlöner, idag anställer Sis personal på 17 000 kronor per månad.
– Alldeles för lågt, säger Ulla Thörnqvist. Höjda lägstlöner höjer på sikt lönenivån för alla.
Seko har i förhandlingarna även yrkat om större löneökningar än det centrala avtalet, som var klart i oktober 2010 och ger 1,75 procent per år, eller 400 kronor.
– Det enda svar vi fått är att Sis vill öka lönespridningen, säger Ulla Thörnqvist. Och det motsätter vi oss. Vi vill ha en individgaranti, som tyvärr saknas i det centrala avtalet.
Jan-Eric Josefsson vill inte kommentera pågående förhandlingar men bekräftar att Sis inte är beredda att teckna avtal utöver det centrala avtalet. Och att målet är att öka lönespridningen.
Inför årets förhandlingar har Sis ändrat förutsättningarna för löneavtalet. Istället för att teckna kollektivavtal om löner för varje institution, som tidigare, kräver Sis fem regionala avtal så att pengar kan föras över mellan institutionerna.
Det säger Seko nej till. Det bör vara ett lokalt inflytande över fördelningen av löneökningarna, anser Ulla Thörnqvist.