Chang Strömberg, ombudsman på Seko sjöfolk och ansvarig för skärgårdsavtalet, säger att parterna har inlett så kallade kansliöverläggningar. Då sitter parterna och går igenom varandras krav för att reda ut eventuella frågetecken och diskuterar mer allmänt utan att förhandla.

– Och hittills har det skett i en positiv anda, så jag har gott hopp om att vi ska vara klara i tid utan att behöva kalla in medlare, säger Chang Strömberg.

Även på det statliga området pågår inledande diskussioner innan man kommer igång med förhandlingarna på allvar.

Här kan det bli något kärvare enligt Helen Thornberg, ansvarig ombudsman på Seko.

– Arbetsgivarverket vill ha ett sifferlöst avtal och inte skriva in några löneökningar alls. I stället vill de ha lönesättande samtal med medarbetarna och det minskar ju det fackliga inflytande. Det är något vi inte kan acceptera över huvud taget.

Men trots det tror hon att man även här kommer ha ett nytt avtal klart till den första oktober.

Parterna på Samhallavtalet har haft ett förhandlingstillfälle, enligt tidningen Fastighetsfolket.

Avtalet ägs gemensamt av Seko, Fastighets, Kommunal, IF Metall, Handels och Hotell- och restaurangfacket. Förhandlingarna sker ihop under ledning av LO.

– Än så länge står vi långt ifrån varandra, men vi har inget på bordet ännu och har inte hunnit komma någon vart än, säger Ann-Marie Stenberg, avtalsansvarig för Samhall på LO, till Fastighetsfolket.

Totalt omfattas omkring 20000 personer av avtalet, men för Sekos del handlar det om knappt 100 medlemmar.