– Det är den yttersta åtgärden, säger Folke Bark på Transportstyrelsens marknadstillsynsavdelning.
Det är Transportstyrelsen som övervakar att bland andra järnvägsföretag lever upp till lagens krav på ekonomisk förmåga och säkerhet.
Varje år granskas bokslut och eventuella skatteskulder. Det centrala är att företaget kan stå på egna ben och klara sig utan ständiga ägartillskott.
Normalt sett sker granskningen när boksluten är klara.
– När det är en akut situation som i det här fallet kräver vi information lite tidigare, säger Folke Bark.
Granskningen gäller enbart DSB First, som har stora skulder till huvudägaren DSB. Men de ekonomiska problemen finns inom hela koncernen DSB Sverige, enligt Sekos klubbordförande Jonas Pincini, på DSB First, som kör Öresundstågen.
– Hela koncernen måste effektivisera sig verksamhet för att gå med vinst. Vi ställer upp på de planer som finns, som bland annat går ut på att lägga bättre scheman, säger han.
Han reser just nu, tillsammans med företrädare för DSB Sverige och DSB First, runt till olika stationeringsorter och möter medlemmar. Oron har varit stor, men det har lugnat ner sig.
– Vi har mängder med passagerare och oavsett hur det blir med DSB First måste tågen rulla. Min uppgift är att värna om vårt kollektivavtal. Våra löner är 20 procent högre än SJ:s, säger Jonas Pincini.