Seko säger nej eftersom det finns uppsagda med återanställningsrätt som ska ha vikariat i första hand. Sommaren 2014 sades såväl lokförare och tågvärdare upp från flera av Transdevs stationeringsorter, bland annat Malmö.

Mikael Silver, driftschef på Transdev Öresundståg, uppger till Sekotidningen att alla lokförare, och tågvärdar, som haft återanställningsrätt har fått erbjudande om anställning.

-Erbjudandet har kommit medarbetare tillgodo via telefon, e-post och i vissa fall även rekommenderat brev, allt för att säkerställa att vårt erbjudande kommit medarbetaren tillgodo, säger han.

Det stämmer inte, enligt Seko.

Minst en lokförare, som sades upp i höstas och har anmält att hen vill utnyttja rätten till återanställning, står utan jobb.

-Ja, vi har minst en medlem som inte fått något erbjudande om vikariat. Transdev förnekade inte heller det när vi hade vår förhandling om bemanningsföretag, säger Sekos ombudsman Monica Danielsson.

Trots dessa uppgifter står Mikael Silver fast vid att samtliga uppsagda fått erbjudande om vikariat.

Anledningen till att Transdev hyr in lokförare är att personal som redan finns inom företaget inte räcker för att täcka upp semestrar och utbildning för lokförare.

-Vi klarar att utbilda tågvärdar själva, men inte lokförare, säger Mikael Silver.

Om ni nu behöver hyra in personal, betyder det att uppsägningarna var onödiga?

-Nej, vi hade för många fast anställda efter DSB. En del av dem har vi nu erbjudit vikariat för personer som är föräldralediga eller har andra ledigheter.

Är det inte bättre att ha fast anställda som täcker upp när det är många frånvarande?

-För att täcka föräldraledighet eller annan form av tjänstledighet så görs detta med vikariat och inte med tillsvidareanställningar, säger Mikael Silver.

I samband med tågstrejken sommaren 2014 blev parterna överens om att sätta en gräns för andelen visstids- och deltidsanställda till vardera fem procent.

Är inhyrning ett sätt att komma runt den överenskommelsen?

-Nej, jag vet inte exakt hur stor andel visstids- och deltidsanställda vi har. Jag har inte suttit med i arvodistrådet som ska hålla koll på det.

Som chef borde du väl få den kunskapen ändå?

-Tyvärr har jag inte de exakta siffrorna nu.

Relationen mellan Seko och Transdev har varit upp och ner efter strejken. Under hösten tyckte parterna att det blev bättre, men för närvarande är såväl fackets som de anställdas misstro stor. Det finns ett utbrett missnöjde bland de anställda över det tjänstepaket (turlistor) som gäller sedan december 2014. Det handlar framför allt om att alla har 13-timmarsturer i sitt schema.

Seko har flera tvister om olika delar i tjänstepaketet. Facket menar att det inte finns protokoll som styrker alla de avsteg som gjorts. Dessutom står ord mot ord om vad man gått med på.

Mikael Silver förnekar att det finns brister i protokollen. Han säger att Seko och övriga fack sagt ja till tjänstepaketet i sin helhet.

-De fackliga representanterna var ju med när vi skrev ihop hela förslaget, säger han.

Men Seko står på sig. Det handlar inte om att godta eller förkasta hela paketet, anser facket. Det parter normalt tvistar om är enskilda paragrafer.

För att lösa upp de knutar som finns i relationen mellan parterna vill Mikael Silver att fokus läggs på härifrån och framåt, vad vi lärt oss och hur kan vi göra det bättre för vår personal.

Har Transdev tagit ett sådant initiativ?

-Ja vi har lagt fram olika förslag på datum när vi kan träffas. Nästa möte är den 25 februari.