”Den svenska järnvägen fungerar bra”.

Det, något kontroversiella, uttalandet står att läsa i Trafikverkets utredning till regeringen angående organiseringen av järnvägsunderhållet. Förvisso med tillägget: ”under de omständigheter som finns”

Bakgrunden till rapporten är att en enad opposition, som är i majoritet i trafikutskottet, under våren röstade igenom ett krav på regeringen att komma med ett förslag på hur underhållet ska organiseras på ett effektivt sätt.

I botten finns ett antal motioner från s, v och mp där man i varierande grad kräver att Trafikverket ska återta underhållet i egen regi.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd uppdrog då till Trafikverket att utreda hur det skulle kunna ske och konsekvenserna av ett eventuellt återtagande.

Nu har verket alltså levererat sin rapport där man alltså konstaterar att man, förmodligen, skulle få mindre underhåll för pengarna om man skötte det självt.

– Men de konstaterar själva att det inte finns någon forskning som stöder det de säger, utan bara tror att det kommer bli si eller så. Jag ser rapporten som ett enda stort självförsvar, där Trafikverket skyller ifrån sig på alla andra för att järnvägen inte fungerar, säger Jörgen Lundström, ordförande för Seko på Infranord.

Jörgen Lundström

Jörgen Lundström

Som exempel nämner han ett avsnitt där den låga kundnöjdheten diskuteras.

– Där konstaterar man att problemet är att kunderna har för höga krav och att media skriver för mycket om problemen. Det är bara alla andras fel.

En av orsakerna till att Trafikverket avråder från ett återtagande är att omorganisationen skulle kosta mycket pengar. Men det ger inte Jörgen Lundström mycket för.

– Hur mycket har det inte kostat att komma dit vi är i dag, till en helt avreglerad marknad som inte fungerar.

Trafikverket hyser också farhågor om kompetensflykt, minskad effektivitet, mindre innovationer och konstaterar att många av problemen inte skulle lösas med en återreglering. Till exempel kommer det vara lika svårt att får plats i spåret för underhåll då det är så stort tryck på järnvägen.

Om det ändå tas beslut om återtagande för verket ett resonemang om vilka delar och på vilket sätt det skulle ske. Man konstaterar då att det bästa vore att ta tillbaka allt underhåll, både avhjälpande (akut) och planer, samt mindre reinvesteringar. Större reinvesteringar och nybyggnation skulle då fortfarande upphandlas.

Infrastrukturministern vill i dagsläget inte kommentera frågan  

– Vi kommer att återkomma till riksdagen så snart som möjligt med vårt svar. Men jag vet inte exakt när. Innan dess lämnar vi inga kommentarer, säger Caroline Karlsson, pressekreterare hos Catharina Elmsäter-Svärd.