Hittills i år har Trafikverket bara förhandlat i sexton av 96 upphandlingar där det aktuella företaget inte redan är godkänt av facket. Förra året låg siffran på tio av 240.

 – Det är en viktig principfråga för oss. Det blir i vissa fall väldigt genant för Trafikverket när det senare har visat sig att det företag man anlitat inte betalar skatt i Sverige eller är uteslutet ur en arbetsgivarorganisation, säger ombudsman Ola Brossberg på Seko, som är den som förhandlar för Sekos räkning.

Enligt MBL:s paragraf 38 ska en arbetsgivare som tar in en entreprenör förhandla med den fackliga organisationen, som ska ge sitt godkännande. På Trafikverket finns en lista med redan godkända företag där parterna är överens om att det inte behövs någon ny förhandling. Men facket menar att det vid varje tillfälle när ett nytt företag anlitas ska det förhandlas och bolaget godkännas. Facket får inte, enligt lagen om offentlig upphandling, kräva att företagen har kollektivavtal, däremot kollektivavtalsliknande villkor.

 – Vi försöker i efterhand teckna kollektivavtal där det saknas och lyckas ofta, säger Ola Brossberg.

Seko och Trafikverket hade nyligen ett möte där Trafikverket, till Seko:s förvåning, ifrågasatte fackets förhandlingsrätt när det gäller upphandlingar. Man menar att Seko inte är avtalsbärande organisation för Trafikverket eftersom myndigheten inte har någon egen verksamhet.

Sekos uppfattning är dock att Trafikverket är bundet av arbetsgivarverkets avtal. Seko har begärt en tvisteförhandling.

Ronnie Eklund, professor i arbetsrätt, anser att en myndighet som är bunden av kollektivavtal måste följa vad som gäller enligt MBL. Dock inte om myndigheten köper tjänster från annan statlig myndighet.

Sekotidningen har förgäves sökt Trafikverkets chefsjurist Charlotta Lindmark för en kommentar.