Regeringsuppdraget går ut på att Trafikverket ska se över hela upphandlingsverksamheten. En del av uppdraget handlar alltså om villkoren för de anställda i de bolag som utför arbete åt Trafikverket

I uppdraget ingår att Trafikverket ska föreslå åtgärder för att skapa en ökad ordning och reda och sund konkurrens på arbetsmarknaden. Syftet ska vara att: ”förebygga missbruk av det
arbetsrättsliga regelverket och stärka det sociala skyddet för arbetstagare som utför arbete som har upphandlats av Trafikverket samt stärka förutsättningarna för att konkurrens sker på lika villkor.”

– Trafikverket är en stor och viktig aktör på anläggningsmarknaden. Dagens beslut handlar om att få förslag på ytterligare åtgärder för schysta villkor på arbetsmarknaden. Så stärker och utvecklar vi den svenska modellen. Konkurrensen mellan företag ska bygga på kompetens och inte på sänkta löner eller dåliga arbetsförhållanden, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas den 15 september 2017.