Frågan har snabbehandlats efter att utländska rederier inom EU visat intresse för att lägga anbud på gotlandstrafiken. Jobben var i fara då det stod klart att utländska rederier kunde få EU-godkända sjöfartsstöd, medan svenska rederier inte skulle kunna få sjöfartsstöd för samma trafik.