Riksrevisionen har granskat stora väginvesteringar i Sverige och undersökt hur kostnadskontrollen sköts. Och kritiken är inte nådig.
   Förutom att kostnadsökningarna inte redovisas ordentligt så får verket bannor för att det inte följer upp kostnadsavvikelser, för bristande dokumentation och att man inte arbetar tillräckligt hårt för att hålla kostnaderna nere. Granskningen visar att vägarna blir dyrare än nödvändigt och att skattepengarna inte används på ett effektivt sätt.
   – Många miljarder av skattemedel satsas på väginvesteringar. Det är därför oerhört viktigt att Trafikverket skärper sin kostnadskontroll och att regeringen förbättrar uppföljningen, säger riksrevisor Claes Norgren i en kommentar.
   På Trafikverket tar man till sig av kritiken, men skyller i viss mån på gamla strukturer från Vägverkets och Banverkets dagar.
   – I och med att Trafikverket bildades den 1 april i år så har vi tagit hand om mycket av det som Riksrevisionen kritiserar, säger Stefan Engdahl, investeringsdirektör på Trafikverket.
   Bland annat har styrgrupper tillsatts och en ny ekonomimodell har införts som gör att kostnadskontrollen ska bli bättre.
   – Men när det gäller vårt prisindex finns det saker vi nu måste ta itu med. Där tar vi till oss av kritiken och har mer att göra innan det blir bra, säger Stefan Engdahl.