Processen att utse Gunnar Malms efterträdare pågår, men hinner inte bli klar innan Malm slutar.

Torbjörn Suneson är i dag senior rådgivare på Trafikverket och har haft flera olika chefsjobb inom Trafikverket sedan 2010. Han är professor i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Torbjörn Suneson tillträder sin tjänst 1 mars.