På grund av den uteblivna betalningen är Infraservice under rekonstruktion sedan början av mars och risken är att flera jobb försvinner.

– Katastrof, det är ingen sans och balans i detta. Utifrån det vi fått berättat för oss så kommer våra medlemmar att drabbas av att Trafikverket inte vill betala för ett arbete som är färdigt, trafiken är igång på sträckan, säger Roger Johansson, ombudsman för Seko.

Trafikverket håller inne pengar

–Att trafiken är igång säger inget om hur ett jobb är utfört. En diskussion pågår med företaget, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson, som inte i övrigt vill kommentera tvisten med Infraservice.

Bakgrunden till tvisten är ett spår- och växelbyte mellan Helsingborg och Teckomatorp i Skåne. Infraservice med 35 anställda la ett anbud på 86 miljoner kronor för projektet och vann upphandlingen.

Hittills har Trafikverket betalat drygt 50 miljoner för kontraktsarbetena, men håller inne resten av pengarna efter en tvist om hur mycket finmaterial, som jord och grus, som är kvar i spårets makadam efter avslutat arbete.

Tvist om smutsigt spår

Infraservice har tilläggskrav på 35 miljoner, varav merparten avser det extra arbete som det smutsiga finmaterialet orsakat.

Joakim Stenqvist tycker att Trafikverket gör fel som inte betalar hela den ursprungliga kontraktssumman. Eftersom trafiken är i gång sedan länge och målet med arbetet är uppnått, i tid.

– För oss är det mycket pengar, så mycket att vi inte klarat oss utan måste begära rekonstruktion och tyvärr kommer det att leda till att personal, tekniker och operatörer, får sluta.

Tvisten om hur smutsigt spåret är tycker han kan lösas separat.

– Vi påpekade tidigt att det var för mycket finmaterial, det vill säga smuts, i makadamen, men Trafikverket lyssnade inte utan sa att vi skulle fortsätta jobba.

– Sedan kommer de efteråt och säger att de inte vill betala den extra kostnaden eftersom det inte är tillräckligt rent, säger han.

Seko: Kontrakt ska hållas

Trafikverket och Infraservice är inte överens om hur smutsig makadamen är och om Infraservice ska få betalt för det extra arbetet.

Roger Johansson håller med företaget om att Trafikverket bör betala för det grundarbete som utförts. Kontrakt ska hållas, menar han.

– Vi behöver bolag som Infraservice som satsar på underhåll. Vi behöver investera i järnvägen, säger han.