Trafikverket kommer i mångt och mycket fram till samma slutsatser som gårdagens utredning, förutom att man kanske tycker att man har lite bättre koll än vad regeringens utredare hävdade.

Men när det handlar om underhållets organisation är man helt synkroniserade. Dagens system med upphandling av privata entreprenörer är det bästa möjliga. Men verket ska stärka sin kontroll av banans tillstånd och kontrollen av utfört arbete, vilket i viss mån ska ske i egen regi.

– Jag tycker att det är vansinne. Det förlänger bara ledtiderna och gör att det tar längre tid för pengarna att komma ut i spåret. Om man utför underhållet i egen regi har man koll från början till slut, säger Jörgen Lundström, Seko-ordförande på Infranord.

Han vill helst se att Trafikverket delas upp i tre myndigheter, en för järnväg, en för väg och det som blir kvar ska sköta den trafikslagsövergripande infrastrukturplanering som stöd till politikernas beslutsfattande.

– Det är skillnad på asfalt och räls. Nu finns det många kompetenta personer med järnvägskunskaper på Trafikverket, men man utnyttjar inte deras kompetens för de sitter och jobbar med broar och annat, säger Jörgen Lundström.

Infrastruktur Anna Johansson har tidigare i en intervju i Sekotidningen sagt att regeringen ska inhämta kunskap från de som kan de här frågorna och hänvisat till både den statliga utredningen från igår och till dagens från Trafikverket. Och då verkar det luta åt att dagens system finns kvar.

– Jag tycker att regeringen viker ner sig för näringslivet. Det som föreslås här är en väldig skillnad mot vad sossarna sa innan valet, då man lovade att underhållet skulle tas tillbaka i statlig regi, säger Jörgen Lundström.

 

Läs mer:

Trafikverkets utredning

Alexanderssons utredning

Intervjun med Anna Johansson