-Det ska inte ses som en försämring att de inte nådde målet under den första tiden av avtalet. Vi har högre krav på städningen i avtalet med MTR, än vi hade med tidigare operatörer. Målet är högt ställt, säger han.

Kristoffer Tamsons har inte fått några signaler från Trafikförvaltningen om att det finns några brister i städningen. Eller att MTR inte skulle följa avtalet.

-Vi har upphandlat MTR som ska sköta städningen till hög kvalitet. Det är vad jag förväntar mig. Trafikförvaltningen följer upp med kontroller av hur avtalet följs.

Reneriet, som utför städningen på MTR:s uppdrag, minskar sin personal. Är ni oroliga för att det försämrar kvaliteten?

-Vi har inte rätt att styra över hur ett företag organiserar arbetet. Men vi följer det nogsamt. Är det något som avviker i kvaliteten så agerar vi.

Kristoffer Tamsons tog igår måndag kontakt med företrädare för Seko efter att han läst städarnas öppna brev.

-Vi hade en bra dialog, tycker jag, som jag hoppas kan fortsätta. Det är viktigt att lyssna på de fackliga synpunkterna och på personalen.