Sekos företagsfack förhandlar just nu med Trafficare om omfattningen av eventuella uppsägningar, turordningslistor och liknande.
Om SJ anlitar en annan operatör vill vi ha ett övertagande av verksamheten och personalen, vilket är den bästa lösningen för våra medlemmar, säger företagsfackets ordförande Leif Eriksson.
Trafficare anser att avtalen med SJ, som omfattar städning och annan inre vård av X2000 och så kallade loktåg, är olönsamma. I den senaste upphandlingsomgången pressade SJ priserna med 15 procent för alla underentreprenörer. Det har lett till uppsägningar och andra neddragningar inom Trafficare, åtgärder som inte räcker.
– Vi har ingen anledning att tro något annat än att ekonomin inte går ihop, säger Leif Eriksson.
Trafficare har sagt till facket att en anledning till den dåliga ekonomin är att personal med lång anställningstid kostar för mycket, de har olika tillägg och längre semester.
– Det har vi svårt att tro, säger Leif Eriksson. Visst kostar det mer, men det är ingen stor post.
Trafficares verksamhet på Pendeltågen i Stockholm omfattas inte av neddragningarna, eftersom den har inlemmats i ISS, Trafficares moderbolag.