– Man har gjort bort sig och slutit ett riktigt förlustavtal, säger Leif Eriksson, företagsfackets ordförande.
   Och det drabbar nu alltså de anställda. De 150 som nu sägs upp hör till region norr. Där drabbas Stockholmsregionen värst, men även vissa mindre orter där verksamheten läggs ner helt. I ett nästa skede inleds förhandlingarna om region syd. Men där kommer övertaligheten att bli betydligt mindre.
   – Vår inställning är att det handlar om ett övertagande av verksamhet. Vi kommer därför kräva att de som sägs upp ska få ny anställning hos det företag som tar över, säger Leif Eriksson.
   Avtalet med SJ har en uppsägningstid på ett år. Frågan är om Trafficare kommer att lämna in ett nytt anbud på städningen. Ledningen flaggar för är att de gamla trotjänarna från Statens järnvägar är för dyra. Bland annat fick de behålla nio extra semesterdagar.
   – Det blir en utpressningssituation. Ledningen frågar oss om vi ska lägga ett anbud. Vi svarar såklart ja men då säger de att vi måste stryka de extra semesterdagarna, annars kan vi inte konkurrera.
   Men det har företagsfacket inga planer att gå med på. I stället är kravet att de gamla förmånerna ska följa med om något annat företag tar över verksamheten och personalen.
   Från SJ:s pressavdelning låter man hälsa att man inte kommenterar avtalen med underleverantörerna.