På Sekos representantskapsmöte röstades en ny alkoholpolicy igenom. Den innebär totalförbud mot att servera alkohol vid all representation, såväl inter som extern.

Därmed röstades förbundsstyrelsens förslag ned. Enligt denna skulle ingen alkohol serveras internt men att man vid externa representation ska kunna bjuda på alkohol, om än ytterst restriktivt.

Seko har redan tidigare skärpt reglerna och har stoppat alkohol vid all intern representation förutom vid julfest, då två glas öl eller vin kunde serveras.

I framtiden kommer alla alltså få betala sin alkohol själva, såväl på julfesten som vid utländska besök.