Torolf Jansson fick avslag när han sökte dispens för att få fortsätta köra tåg trots aspergerdiagnos. Detta trots att han kört prickfritt i 30 år.

Efter många rättsliga turer slog Högsta förvaltningsrätten så fast att Torolf Jansson visst kunde köra tåg och han fick sin dispens.

Nu har han, uppbackad av Seko, lämnat in en stämningsansökan mot Transportstyrelsen för diskriminering.

– Vi menar att Transportstyrelsen gjort en alldeles för schablonmässig bedömning av honom och lagt alldeles för stor vikt vid diagnosen. Diagnosen varierar ju väldigt mycket och han har väldigt små problem och har kört prickfritt i 30 år, säger Anders Wilhelmsson, jurist på LO-TCO rättskydd.

I diskrimineringslagstiftningen finns ett förbud mot diskriminering vid bland annat utfärdande av yrkesbehörigheter. Något som alltså Torolf Jansson och hans ombud nu menar att Transportstyrelsen gjort sig skyldigt till.

– Transportstyrelsen har all rätt att beakta funktionshinder i sin bedömning, men här har man inte gjort en individuell prövning, säger Anders Wilhelmsson.