Tonnageskatt har stått överst på önskelistan för alla sjöfartsnäringens parter. Seko sjöfolk har tillsammans med Svenska redarföreningen och Sjöbefälsföreningen drivit frågan under en längre tid. Och nu verkar det alltså bli av.

– Utredningens förslag om tonnageskatt är jättebra. Det kommer innebära en stärkt sjöfart med många fler jobb, ökad tillväxt och möjligheter till en klimatsmart satsning på infrastrukturen, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, i en kommentar.

Men det finns ett aber, och det rör finansieringen. Enligt utredningen går staten 40 miljoner minus om tonnageskatten införs och föreslår att de pengarna ska tas från det nuvarande sjöfartsstödet (bland annat sänkta arbetsgivaravgifter). Något som är både onödigt och motverkar de positiva effekterna, enligt Seko sjöfolk.

– Tonnageskatten kommer betala sig själv och behöver inte finansieras. Den kommer att innebära många fler jobb och en än mer ledande kompetens som starkt bidrar till ekonomisk tillväxt och möjligheterna till en hållbar infrastruktur, säger Kenny Reinhold.

Tredje gången gillt hoppas redarföreningens vd Pia Berglund på. Frågan om tonnageskatt har nämligen utretts två gånger tidigare.

– Vi är jätteglada för det här. Och nu är det en väldigt gedigen utredning som har svar på de frågor det föll på tidigare. Utredare har gjort ett fantastiskt jobb med att bygga ett attraktivt tonnageskattesystem, säger Pia Berglund.

Även hon är kritisk till finansieringen, men tror att det kommer lösa sig.

– Det är olyckligt att finansiera tonnageskatten så då det motverkar syftet att få fler att flagga svenskt. Men det är en så liten summa så det får inte grusa glädjen. Jag är säker på att vi kommer kunna lösa det med departementet.

Enligt henne är många redare beredda att flagga svenskt om tonnageskatten införs.

– Vi har många medlemmar som vi vet vill flagga i det svenska registret om tonnageskatten införs. Det gäller framförallt nybyggen, men även en del av det befintliga tonnaget.

Tonnageskatt

Tonnageskatt är en frivillig skatt som rederierna kan ansluta sig till. Den innebär att rederierna betalar fasta taxor som utgår från storleken på fartygen, istället för den faktiska vinsten. Systemet skapar mer förutsägbarhet för redarna. Tonnageskatt finns i nästan alla andra europiska sjöfartsnationer.