Utflaggningen av svenska fartyg är ett stort problem för den svenska sjöfarten. Den internationella konkurrensen är stenhård och tonnageskatten anses vara ett sätt att stoppa utflaggningen av svenska fartyg.

De flesta sjöfartsländerna i EU har ett system med tonnageskatt, som är en schablonskatt på fartygets lastförmåga i stället för skatt på verkliga inkomster.

Frågan har länge varit på tapeten. Socialdemokraterna utredda skatten när de var vid makten 2006, men alliansregeringen som tog över ansåg att det fanns stora brister i den utredningen.

Nu, sju år senare, är det alltså dags igen. Motståndet har främst kommit från finansminister Anders Borg som varit ovillig att efterskänka de uppskjutna skatteskulder redarna samlat på sig.

I utredningsdirektiven påpekas att utgångspunkten är att dessa skulder inte ska efterskänkas, men att de inte nödvändigtvis behöver krävas in omedelbart.

Seko har länge haft tonnageskatten högst på önskelistan. Men nu varnar Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold om det är för sent.

– Utredningen ska vara klar i slutet av 2014 och sedan processas. Så först 2015-16 kan vi se en tonnageskatt och då är det för sent. Det känns inte som regeringen tycker att det här är en viktig bransch, säger Kenny Reinhold.

Till utredare har Marie Jönsson, chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm, utsetts. Utredningen ska vara klar den 15 november 2014.